Demandants de feina - Treballadors

  Omple les dades per poder sol·licitar un compte d'usuari i accedir a la Borsa de Treball Online de l'Ajuntament de Cambrils.

NIF/NIE: * Passaport: Data naixement: *
Nom: * Cognoms: *
Sexe: * Estat civil: País origen: *
Localitat: * Codi postal: *
Adreça: *
Telèfon: * e-mail: *
Repetir e-mail: *
Situació laboral: *
Nivell acadèmic: *
Si vols afegir les teves titulacions acadèmiques i cursos, ho podràs fer accedint al teu perfil quan t’enviem la contrasenya

Idiomes Si vols afegir més idiomes, ho podràs fer accedint al teu perfil quan t’enviem la contrasenya
Entès Escrit Llegit Parlat
Català *
Castellà *

Darrera experiència laboral Si vols afegir més dades d’experiència laboral, ho podràs fer accedint al teu perfil quan t’enviem la contrasenya
Professió: *
Ofici: *
Categoria:
Data inici: dd/mm/aaaa Data final: dd/mm/aaaa

Preferència laboral: Si vols afegir més preferències laborals, ho podràs fer accedint al teu perfil quan t’enviem la contrasenya
Professió: *
Ofici: *
Categoria:

Tipus de jornada: * És obligatori marcar com a mínim una casella


Condicions d'ús de la Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM) i de la web

Les dades personals que conté la Borsa de Treball Municipal de Cambrils gaudeixen de la protecció prevista al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a http://www.cambrils.cat/ocupacio
A l'efecte de la normativa esmentada, he estat informat/da i declaro l'exactitud i veracitat de les dades introduïdes en aquest servei on-line de Borsa de Treball Municipal de Cambrils i accepto que puguin ser utilitzades per la Regidoria de Polítiques Actives d'Ocupació per disposar de tot el seu contingut, i facilitar-lo a qualsevol peticionari de personal de forma íntegra o resumida, exonerant-lo de tota responsabilitat que pogués sorgir per mala fe, omissions o errors. Quedo assabentat del meu dret a la consulta de les dades, a la rectificació en el cas que siguin erronies i a sol·licitar-ne la supressió i limitació del tractament, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD.

Quines garanties de seguretat oferim des de la Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM)

L’objectiu principal de la BTM on-line és la mediació entre les persones demandants d’ocupació i les empreses que cerquen personal. El servei està adreçat als residents de Cambrils que busquen feina i dóna l’oportunitat als no residents a Cambrils de introduir el seu currículum per a que la seva sol·licitud sigui tinguda en compte. En aquest cas, els nos residents de Cambrils només podran optar a les cerques de personal en que no es trobin suficients usuaris de Cambrils adients al perfil demandat per l'empresari, sense poder consultar les ofertes vigents. 
Per mantenir una privacitat s’ofereixen una sèrie de contrasenyes que permeten, a empreses i a demandants d’ocupació, la confidencialitat de les dades personals. 
Les persones sol·licitants que volen introduir el seu currículum i les que formen part de la BTM però accedeixen per primer cop a la web, tenen la possibilitat d’assignar-se una contrasenya. D’aquesta manera, cada cop que es vulguin modificar dades podran accedir al seu currículum, i podran utilitzar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a tot allò que estigui relacionat amb la informació personal afegida a la BTM. Les contrasenyes d’accés mai seran lliurades a terceres persones. 
Els currículums s’enviaran a les empreses que cerquen personal de forma automàtica quan coincideixi amb el perfil sol·licitat per a aquella determinada oferta. Tanmateix, els residents a Cambrils tindreu l’oportunitat d’enviar el vostre currículum a les ofertes que us interessin. 
Les persones que utilitzin aquesta eina es comprometran a fer un ús adient dels continguts i serveis que s’ofereixen a la web. També es comprometran a no emprar aquests serveis per a incórrer en activitats il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordenació legal, així com introduir o difondre virus informàtics a la xarxa, provocar danys als sistemes de la web de la BTM, dels proveïdors o de terceres persones. 
L’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol ús indegut dels continguts de la web donen lloc a exercir totes les accions civils i penals que puguin correspondre per dret. 

 

Tambè t'hi pots inscriure demananant cita prèvia (només si tens residència a Cambrils) enviant el formulari Demana cita BTM, per telèfon: 010 / 977 794 579, presencialment a l'OAC o per correu electrònic: BTM@cambrils.cat).