Borsa de Treball Municipal On-line

Condicions d'ús de la Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM) i de la web

L’objectiu principal de la BTM on-line és la mediació entre les persones demandants d’ocupació i les empreses que cerquen personal. El servei està adreçat als residents de Cambrils que busquen feina i dóna l’oportunitat als no residents a Cambrils de introduir el seu currículum per a que la seva sol·licitud sigui tinguda en compte. En aquest cas, els nos residents de Cambrils només podran optar a les cerques de personal en que no es trobin suficients usuaris de Cambrils adients al perfil demandat per l'empresari, sense poder consultar les ofertes vigents. 
Els currículums s’enviaran a les empreses que cerquen personal de forma automàtica quan coincideixi amb el perfil sol•licitat per a aquella determinada oferta. Tanmateix, els residents a Cambrils tindran l’oportunitat de visualitzar les ofertes i d’enviar el currículum a les ofertes que els hi interessi. Les persones que utilitzin aquesta eina es responsabilitzen de la veracitat de les dades i dels documents aportats a la BTM, i es comprometen a fer un ús adient dels continguts i serveis que s’ofereixen a la web. També es comprometen a no emprar aquests serveis per a incórrer en activitats il•lícites o contraries a la bona fe i a l’ordenació legal, així com introduir o difondre virus informàtics a la xarxa, provocar danys als sistemes de la web de la BTM, dels proveïdors o de terceres persones. L’ incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol ús indegut dels continguts de la web donen lloc a exercir totes les accions civils i penals que puguin correspondre per dret.

 

Quines garanties de seguretat oferim des de la Borsa de Treball Municipal de Cambrils (BTM)

Protecció de Dades: De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, li informem que les dades de contacte de la seva empresa proporcionades en satisfacció de l’ interès legítim del present servei on-line, formaran part dels tractaments titularitat de AJUNTAMENT DE CAMBRILS. Atenent al principi de transparència el RAT (Registre d’activitats de l’Ajuntament de Cambrils), està publicat al Portal de Transparència de la web www.cambrils.cat

Responsable: AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Finalitat: Recollida de les dades per incloure el seu CV al servei de Borsa de Treball Municipal (BTM) i poder participar en processos de selecció de les empreses interessades i mantenir les seves dades actualitzades. Legitimació de conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, l’execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Destinataris: Empreses interessades o qualsevol peticionari que estigui interessat en el seu perfil professional, com a possible candidat del lloc de treball. Administracions i entitats públiques o privades, empreses i centres educatius per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol•licitud, així com per a poder trametre informació sobre formació, orientació i ocupació i sobre els serveis que puguin ser del vostre interès. No es cediran les dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable o hàgiu consentit prèviament.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Plaça del Ajuntament , 4 - 43850 CAMBRILS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@cambrils.cat Per mantenir una privacitat s’ofereixen una sèrie de contrasenyes que permeten, a empreses i a demandants d’ocupació, la confidencialitat de les dades personals. Pot consultat la informació addicional a la nostra pàgina web: www.cambrils.cat
Les persones sol•licitants que volen introduir el seu currículum i les que formen part de la BTM però accedeixen per primer cop a la web, tenen la possibilitat d’assignar-se una contrasenya. D’aquesta manera, cada cop que es vulguin modificar dades podran accedir al seu currículum, i podran utilitzar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte a tot allò que estigui relacionat amb la informació personal afegida a la BTM. Les contrasenyes d’accés mai seran lliurades a terceres persones.